- Các vòng tròn thể hiện vòng quay của cuộc sống
- Vòng tròn được chia 4 phần thể hiện 4 giá trị cốt lõi của công ty
- Màu sắc logo: màu xanh nước biển thể hiện sự vững chắc, tin cây, màu xanh lá thể hiện sự tinh tế và mong muốn là lá phổi của Quý khách hàng.
- Để làm được điều đó thì bên dưới là Sologan thể hiện tâm huyết và đinh hướng vững chắc của công ty “NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TẬN TÂM”